חרדות ברזל

כיצד משפיעה המלחמה על הרגלי האכילה שלנו?

מאמר מערכת

מודל מעש"ה

מאת: סלעית אדוארדס, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית,
המרכז הרפואי לגליל.