גיבוש צוות: מה הסוד למניעת שחיקה בצוות המטפל?

ישנה הכרה בכך שצוותי בריאות נמצאים בסיכון גבוה לפתח תשישות ושחיקה על רקע מקצועי. הדבר עלול להביא לתחלופה גבוהה ולפגיעה באיכות הטיפול, ולכן, חיוני לאתר גורמים המגנים מפני שחיקה ותשישות ולהתערב בהתאם. כבר בתחילת שנות ה70- זוהתה שחיקה כ"מצב מנטאלי שלילי הקשור לעבודה, המאופיין בעיקר על ידי תשישות, מצוקה, תחושה של יעילות מופחתת, ירידה במוטיבציה […]