<span style="color:red">|</span> רפואה מגדרית, הווה ועתיד

רפואה מגדרית, הווה ועתיד מלי ברטל MA;RN  אחות אחראית, טיפול נמרץ לב וביניים, מרכז רפואירבין. ״רפואה מבוססת מין ומגדר״( המכונה גם ״רפואה מגדרית״ , או "רפואה מודעת מין ומגדר״) קרי, ההבנה שיש להתאים את האבחון והטיפול לשוני שבין גברים לנשים, הייתה ונשארה רעיון מהפכני בעולם הרפואה. פרופ' מרק גלזרמן, ראש תחום רפואה מודעת מין ומגדר […]

<span style="color:red">|</span> גלגולו של עיתון – בטאון "רחשי לב"

גלגולו של עיתון – בטאון "רחשי לב" יעל  דרור,  עורכת ראשית של עיתון 'רחשי לב', העיתון המודפס של העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפולי נמרץ בישראל העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל הוקמה בשנת  1986 על ידי קבוצת אחיות פורצות דרך בתחומן, אשר פעלו באופן נמרץ לשיפור הסטנדרטים מקצועיים והעשייה הסיעודית והתאמתם להנחיות המקצועיות הבינלאומיות. […]