אודות העמותה

אודות

קווי היסוד לפעילות העמותה הם הכללים האתיים הבאים:

 

 • התנדבות – כל הפעילים בעמותה הינם מתנדבים
 • א-פוליטית – העמותה עוסקת בסוגיות פרופסיונאליות הקשורות בסיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ
 • עצמאות – בלתי תלויים בכל גורם , נעזרת רק בפעילים מתנדבים
 • דמוקרטיה – הפעילים  נבחרים על ידי חברי העמותה בהצבעה


מבנה העמותה

יו"ר לבנה יעקובסון
גזבר העמותה אורלי קולפק

כל מחלקה שולחת נציג לוועד העמותה, מתוך הועד נבחר יו"ר העמותה והועדות השונות (ועדת עיתון ,תכנים , וכו' אירגון).
רישום חברים לעמותה נערך אחת לשנתיים. פעילות העמותה ממומנת מדמי חבר ומתרומות.
אחת לשנה נערך כנס שנתי, לאורך השנה נערכים כנסים אזוריים בבה"ח השונים.

רשום חברים לעמותה נעשה אחת לשנה באמצעות נציג המחלקה.

מטרות העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל

 • קידום מקצועי ,ארגון כנסים בארץ והשתתפות בכנסים בינלאומיים.
 • הכשרה מקצועית אחידה לכל האחים/יות ביחידות לטיפול נמרץ.
 • קידום ושיתוף אחיות בין קובעי מדיניות בריאות.
 • קידום מחקר בסיעוד.
 • יצירת תקשורת עם גופים מקבילים בעולם.

בחירות לתפקידים בוועד העמותה

בחירות נערכות אחת לשנתיים במסגרת הכרזה על אסיפה כללית מבעוד מועד בזמן כינוס ארצי שנתי,
באסיפה כללית נערכות בחירות לוועד העמותה
לכל מחלקה קיימת הזכות לשלוח נציג לוועד העמותה
מתוך הועד נבחר יו"ר העמותה גזבר והועדות השונות ועדת ביקורת ,תכנים ואירגון.

פעילות העמותה ממומנת מדמי חבר.

פעילות העמותה

וועד העמותה מתכנס אחת לחודש עד שישה שבועות לדיון ועדכון בפעילות העמותה .
יו"ר העמותה מדווחת על פעילות שותפת
הגזבר מדווחת על המצב הכספי
מתקבלות החלטות שונות המפורסמות בדו"ח השותף של הישיבות המופיעות באתר העמותה תחת ישיבות EBN
Evidence – Based Nursing

EBN  היא קב' המחקר העוסקת וחוקרת סוגיות בסיעוד טיפול נמרץ המשותפות לרב היחידות והמחלקות במרכזים הרפואיים השונים.
החלטה על איזה מחקר יתקיים מגיעה בהצבעה בוועד העמותה
המימון למחקר/ים מגיע מסמכות וועד העמותה.
על פי החלטת הוועד
יו"ר ועדת המחקר (EBN) מנהלת את המשך הישיבה.

וועד העמותה

אחראי לארגון כנסים ארציים ובינלאומיים
אחראי לביצוע קורסים יחודיים הקשורים לסיעוד בטיפול נמרץ
קב'   EBN   יוזמת מחקרים בסוגיות מקצועיות בארץ ושותפה פעילה במחקרים בינלאומיים.
וועד העמותה עוסק בהעמקת הקשר בין האחיות/ים ביחידות בארץ ובעולם ע"י יצירת קשרים ישירים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית.
וועד העמותה מקדם בברכה הצטרפות חברים חדשים לוועד ומקדם רעיונות חדשים .

היסטוריה של העמותה  לקידום סיעוד בטיפול נמרץ בישראל

באמצע שנות ה-90 הוקמה העמותה הנ"ל ע"י הגב' נעמי פרקש ממרכז רפואי רבין בלינסון.

 • העמותה הזו כללה את כל היחידות לטיפול נמרץ (מלבד הקרדאליות).
 • העמותה פעלה במתכונת דומה לזו של העמותה הקרדיאלית.
 • מחוסר במספר מספיק של פעילים לפעילות השוטפת מחד- גיסא ומטרות ופעילות דומה מאידך-גיסא, הביאו לאיחוד שתי העמותות לעמותה אחת. העמותה החדשה נקראת: "העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל".

תודה על פנייתך
נצור איתך קשר בהקדם

דילוג לתוכן