הדרך למחקר קליני בסיעוד רצופה כוונות טובות.docתיקון