כנס עולמי 13 על אתיקה רפואית משפט רפואי וביו-אתיקה

מלון רמדה, ירושלים, 27-29.11.2018

______________

בחסות

אונסקו

הארגון הרפואי העולמי

ההסתדרות הרפואית בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל

קול קורא להגשת תקצירים:

נושאי סיעוד, אתיקה ומשפט

ניתן להגיש תקצירים אל: confer@isas.co.il

(עד 250 מלים, בצירוף תמצית קו”ח)

נושאים מרכזיים:

אתיקה רפואית, אתיקה סיעודית, העיסוק במקצוע, אחריות מקצועית, קודים אתיים, מחקר רפואי, ניסויים רפואיים, ועדות אתיקה, הליכים שיפוטיים, משפט סיעודי, כשרות וסמכויות, זכויות החולה, הסכמה מדעת, אוטונומיה ופטרנליזם, קבלת הכרעות טיפוליות, מוסדות, מכשור וטכנולוגיה, מחלות ומפגעים, הנדסה גנטית, רוקחות, תרופות וסמים, המתת חסד, סודיות רפואית וגילוי מידע, ביטוח בריאות, חינוך אתי: מתודולוגיה, תכניות הוראה ושיטות הערכה

פרטים נוספים:  www.bioethics-conferences.com

רישום לכנס: Ethics@isas.co.il