גיליון 11

פניתך התקבלה בהצלחה ותפורסם בהקדם בעמוד העדויות בגיליון 11

בשמי ובשם חברי העמותה אני מודה לך על הנכונות להשתתף במתן עדות,
בברכת בריאות וימים של שקט. אמן.